GENERELLE BETINGELSER VED OVERNATTING

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for bestilling av indiviuell overnatting på Vollan Gjestestue.
Hensikten er å bringe klarhet i bestilling og avtaleforhold i forkant av oppholdet, slik at vi på Vollan Gjestestue kan betjene våre kunder på en best mulig måte.

AVTALEGYLDIGHET

Denne avtalen er bindende fra det tidspunkt kunden har sendt inn bestilling.

AVBESTILLINGER OG ENDRINGER

Avbestillingsfrist for individuell overnatting er 24 timer før ankomstdag.
Ved avbestilling etter kl 15.00 dagen før ankomst, belastes kunden med 100 % av avtalt rompris.
Avbestillinger eller endringer må skje skriftlig til post@vollangjestestue.no.

OPPGJØRSFORM

All betaling skjer kontant eller med kredittkort dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved fakturering er det ett fakturagebyr på kr 95,- Minstebeløp for kreditt er kr 2000,-
For utestående forfalt beløp beregnes det 2 % renter pr måned.

DISPONERING AV ROM

Rommene kan disponeres fra kl 15.00 ankomstdag til kl 12.00 avreisedag.
Ankomst etter kl 19.00 må avtales med hotellet. Ellers frigjøres rommet for videresalg.

PERSONVERN

Ved godkjenning av våre betingelser godtar du også at Vollan Gjestestue lagrer dine personopplysninger. Disse opplysningene vil kun bli brukt til å loggføre din aktivitiet hos oss, sende ordrebekreftelser/faktura/kvitteringer og ved markedsføring direkte til kunden.
Du kan når som helst ta kontakt for å få oversikt over hvilke opplysninger vi har, be oss slette opplysningene eller fjerne deg fra vår mailingliste – send epost til post@vollangjestestue.no. 

HOTELLET FRASKRIVER SEG ET HVERT ANSVAR FOR:

  • Skade, eller tap av: smykker, klær eller verdisaker som ikke er oppbevart mot kvittering
  • Personskade som ikke er en følge av grov uaktsomhet utvist av Vollan Gjestestue.

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor Vollan Gjestestue`s kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l) gir Vollan Gjestestue rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

GENERELLE BETINGELSER ARRANGEMENT/GRUPPER

GENERELLE BETINGELSER

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for arrangement på Vollan Gjestestue. Hensikten er å bringe klarhet i avtaleforhold, slik at vi kan betjene våre kunder på en best mulig måte.

Gyldighet

Tilbudet er gyldig i de antall dager som er opplyst om per e-post.

Disse regler gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale for arrangement av kurs, møter, konferanser, selskap, reisegrupper og lignende – heretter kalt arrangement.

Reduksjon i antall

Hotellets pristilbud er basert på opprinnelig bestilling. Ved endring av arrangementet i forhold til opprinnelig bestilling, vil pristilbudet og møteroms fasilitetene bli vurdert på nytt.

Avbestilling

Enhver avbestilling og endring må meldes skriftlig til post@vollangjestestue.no

Vederlagsfri avbestilling av total bestilling eller nedjusteringer av romreservasjoner kan foretas i henhold til:

  •  Inntil 30 dager før ankomstdato kan 100% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt
  • Inntil 15 dager før ankomstdato kan 50% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt
  • Inntil 7 dager før ankomstdato kan 10% av det kontraktsfestede arrangementet annulleres vederlagsfritt
  • Ved avbestilling utover dette belastes arrangøren med avtalt pris.
    Dette gjelder for overnatting, konferanserom, måltider og dagskonferanser.

Oppgjørsform

All betaling skjer kontant eller med kredittkort dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved fakturering er det ett fakturagebyr på kr 95,- Minstebeløp for fakturering er kr 2000,-
Vollan Gjestestue forbeholder seg retten til å endre avtaleprisen dersom det innføres mva. på tjeneste eller andre skatter endres/påføres i løpet av kontrakt tiden.

Arrangørens økonomiske ansvar for deltakerne

Arrangøren er ansvarlig for oppgjort deltaker regninger, selv om det er avtalt oppgjør for hver enkeltdeltaker. Alle konferansepakker for ikke boende gjester vil bli belastet på fellesregning. Arrangøren står også ansvarlig for skade som påføres hotellet som følge av uaktsomhet eller forsettlig opptreden av deltakerne.

Navneliste og sjekkliste

Program og navneliste, sendes 10 dager før ankomst

Disponering av rom/møterom

Rommene disponeres fra kl 15:00 ankomstdag til kl 12:00 avreisedag.
Annet tidspunkt kan avtales.
Møtelokalene disponeres i henhold til bekreftelse/møteplanlegger

Force Majeure

Hendelser utenfor Vollan Gjestestue`s kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l) gir Vollan Gjestestue rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

BETINGELSER ONLINEBOOKING

GENERELLE BETINGELSER VED OVERNATTING

Disse generelle avtalevilkår gjelder som kontrakt for bestilling av overnatting på Vollan Gjestestue AS.
Hensikten er å bringe klarhet i bestilling og avtaleforhold i forkant av oppholdet, slik at Vollan Gjestestue kan betjene våre kunder på en best mulig måte.

Avtalegyldighet

Denne avtalen er bindende fra det tidspunkt kunden har sendt inn bestilling.

Avbestillinger og Endringer

Bestillingen kan ikke endres, refunderes eller avbestilles.

Oppgjørsform

Kredittkortet belastes når bestillingen er bekreftet

Disponering av rom

Rommene kan disponeres fra kl 15.00 ankomstdag til kl 12.00 avreisedag.
Ankomst etter kl 19.00 må avtales med hotellet. Ellers frigjøres rommet for videresalg.

Hotellet fraskriver seg et hvert ansvar for:

  • Skade, eller tap av: smykker, klær eller verdisaker som ikke er oppbevart mot kvittering
  • Personskade som ikke er en følge av grov uaktsomhet utvist av Vollan Gjestestue.

Force Majeure

Hendelser utenfor Vollan Gjestestues kontroll (Streik, lock out, offisielle eller uoffisielle arbeidsforstyrrelser eller konflikter og uventet mangel på personale, brann, manglende leveranser, naturkatastrofer o.l.) gir Vollan Gjestestue rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.