1. 1933-1934

  Historien til Vollan Gjestestue starter med Gudrun “Guri” Lydersen. Hun ble født i Nordkjosbotn og gift med Karl Lydersen som døde i 1932. Karl var enkemann med 2 barn når de giftet seg. De fikk fire barn sammen, hun oppdro seks barn, og var en grunder langt forut sin tid. Hennes stesønn Kåre Lydersen startet […]
 2. 1942-1943

  Dette er det opprinnelige Vollan Gjestestue. Den gangen kalt “blokkhuset”. Det ble bygd i Sørreisa ca.1941 og ble flyttet til Nordkjosbotn ca. 1943. Huset fungerte de siste årene av krigen som befalsmesse for tyske offiserer. Under andre verdenskrig etablerte tyskerne en fangeleir, 500 meter sør for Nordkjosbotn sentrum. Her er en faktura fra Mack Ølbryggeri […]
 3. 1946-1947

  Guri Lydersen startet prosessen med å kjøpe blokkhuset fra Troms Fordelingsutvalg for Fiendtlig Eiendom. Hun fikk kjøpt eiendommen av den Norske Stat for kr.9000,- Kvitteringsbok for lånet fra Tromsø Sparebank på kjøp av bygget. Her er en regning fra Terje Aune slakteri, som er datert 29.05.1947
 4. 1948

  Vollan Gjestestue åpnet dørene 4.Juli 1948. Guri fortalte at navnet Vollan Gjestestue, kom av at folk måtte krysse Vollan bru for å komme seg til Gjestestuen. I takt med trafikkutviklingen i regionen utvides tilbudet på Vollan Gjestestue til farende folk. Vollan Gjestestue ca. 1948 / 1949. Full fart på kjøkkenet. Guri til venstre, Odd med […]
 5. 1950-1959

  Odd, en av Guris sønner begynte å jobbe på Vollan Gjestestue i 1950 etter endt agronomutdanning. Få år senere begynte også hans kone Hildur. Odds fiskekaker ble en kjent klassiker. De vidreførte virksomheten med fortsatt satsing på husmannskost slik som kjøttkaker, restelapskaus, sildegrynsuppe, innmat og blodmat. Sammen med kona Hildur overtok de virksomheten i 1960. […]
 6. 1960-1964

  Her er noen bilder fra Nordkjosbotn og Vollan Gjestestue fra tiden rundt 1960-1964. Det hvite huset til høyre på bildet var Telegrafen. Det lille gule bygget var et bakeriutsalg. Trekantkiosken var da plassert på venstre side av veien. Det lille gule bygget bak shell skiltet. Et postkort av Vollan Gjestestue. På øverste bilde på postkortet […]
 7. 1965

  Utbygging av romfløy i 1965 med 8 rom, derav 2 kombinerte utpakningsrom i kjeller. Videre ble Oddstua utvidet. Bilderemse / katalog for Gjestestua.
 8. 1966-1967

  Inngangen til Gjestestua var tidligere der hvor Guristua er i dag. Busstoppet, og huset var stående tvers over Gjestestua. Bilde av kafelokalet. Bildet er fra det som er Oddstua i dag. Filleryene ble vevd av Hildur, hun sydde også gardinene og dukene som er på bordene. Servietter fikk vi i store 60 x 60 papirflak, […]
 9. 1968-1969

  En avisartikkel fra 1969, fra avisen Tromsø. Journalister på den tiden var stadig innom å skrev artikler om Vollan Gjestestue. Lønningsliste fra 1969, skrevet for hand av Odd.
 10. 1974-1987

  Toril Lydersen, født 26.10.1950. Tredje generasjon eier, datter av Odd og Hildur. Startet å jobbe på Gjestestua i 1968. Daglig leder fra 1987 til 1995. Gikk av i oktober 2008. Tildelt æresbevisning i 2022 for lang og tro tjeneste. Loftstua ble bygd som salong / stue og samtidig utvidelse av dagens Oddstue.
 11. 1991-2010

  Håvard Lydersen født 30.09.1961. Etter endt skolegang med gymas, handelsskole og fagbrev som kokk, startet Håvard å jobbe på Gjestestua i 1982. Håvard overtok som daglig leder etter Toril i 1995.
 12. 2012-2015

  14.Juni 2012 ble bedriftens største investering tatt i bruk. 12 Hotellrom, derav 1 suite, 4 eldre hotellrom ble totalrenovert, samt resepsjon / lobby, Oddstua og buffet området; Det gode kjøkken. Nytt moderne teknisk anlegg med ventilasjon, vannbåren varme, varmepumpe osv. ble også investert. Etter den omfattende utvidelsen som var ferdig i 2012, ble det i […]
 13. 2016-2022

  I april 2017 åpnet en ny hotellfløy med 10 hotellrom og et nytt møterom med kapasitet til 36 personer. Møterommet er navngitt etter daglig leder og har fått navnet Håvardstua. I 2019 ble Tømmerstua med totalt 6 hotellrom totalrenovert. Gammelt nostalgisk interiør i kontrast med det litt mer moderne. Korona-pandemien12.Mars 2020 ble også vi rammet […]