Det som i dag i det vesentlige utgjør kafeen ble av tyskerne bygd som offisersbrakke under krigen i 1943.

Det som i dag i det vesentlige utgjør kafeen ble av tyskerne bygd som offisersbrakke under krigen i 1943.

Etter krigen kjøpte Guri (Gudrun) Lydersen eiendommen av den norske stat og Gjestestua åpnet sine dører den 4.7.1948. I tillegg til kafelokalene bestod bygningen av kjøkken, 5 soverom, et stort loft og en liten kjeller.

Fra oppstart av har virksomheten blitt viden kjent for sin produksjon av heimelaga husmannskost som i stor grad er basert på lokale råvarer. Særlig kjøttkakene og finnebiff er viden kjente produkter blant et meget stort utvalg av middagsretter.

I 1960 skjedde den første utvidelsen da kjellerlokalene bestående av dagens gjestetoaletter ble bygd.

I 1967 ble det som frem til 2012 utgjorde hotellfløyen utbygd med 7 rom. Videre ble annekset bestående av 6 rom, som ble kjøpt samme år, renovert.

I 1975 bygde vi ut lokalene med møterom som idag utgjør Loftstua samt Oddstua som i dag benyttes som bl.a. frokostsal og restaurant.

I 1987 ble det foretatt en totalrenovering av kjeller, kjøkken og kafe som ble renovert etter datidens standarder.

I 1992 skjedde det enda en utgraving på kjellernivå som avfødte Kjellerstua som benyttes som pub/diskotek. Her er det sitteplasser til 150 personer.

Den siste utbyggingen skjedde i 2012 da hotelldelen ble utvidet med 12 rom, lobby bestående av bar og resepsjon med 25 sitteplasser samtidig som Oddstua ble utvidet og det bl.a. ble bygd nye selskapslokaler/møterom.

I tillegg har virksomheten fra samme år driftet et hybelhus bestående av 10 ett roms hybelleiligheter som primært er øremerket langtidsleie.

Virksomheten består i dag av til sammen 1500 m2 lokaler som rommer 190 sitteplasser til kafegjester mv, 3 møterom med til sammen 85 sitteplasser , restaurant med 50 sitteplasser samt til sammen 32 hotellrom inklusive hybelleilighetene.

Gjestestua sysselsetter mer enn 40 personer og er en hjørnestensbedrift blant næringsvirksomhetene i Nordkjosbotn.

Vollan Gjestestue AS er en familiebedrift der Odd Lydersen, sønn til Guri, var med fra starten av. Sammen med kona Hildur overtok de virksomheten i 1960.

Deres barn, Toril og Håvard Lydersen, overtok driften i 1987 og drev den sammen frem til 2008 da Toril trakk seg ut av virksomheten. I dag eies Gjestestua av Håvard og hans bror Oddgeir.

Cookies