Helleristninger

Ved Balsfjord kirke på Tennes finnes fire felt med helleristninger som ble laget for 7 000 – 4 000 år siden, og er dermed de eldste sporene etter mennesker i Balsfjord. Dette er også den største samlingen med bergkunst i Troms fylke. Bildene ble hugget på svaberg i fjæra da sjøen stod 17–18 meter høyere enn i dag. Området er godt tilrettelagt for besøkere med gangstier for funksjonshemmede og benker og bord samt informasjonsskilt. Skiltingen er utformet slik at også blinde og svaksynte kan kjenne hvordan figurene er skapt. Helleristningsfeltet er Balsfjord sitt bidrag til kulturstien Fotefar mot nord.

Lengde (en vei): 250 meter

Hvordan du tar deg til p-plassen: Fra Storsteinnes kjører du nordover langs fylkesveg 858, og ved et kryss ca. 5 km fra Storsteinnes fortsetter du rett fram langs fylkesveg 859. Fortsett rett fram på denne vegen til du kommer til kirka. Der kan du parkere.

Hvordan du tar deg til turmålet: Fra kirka er det satt opp et treskilt med «Helleristninger». Følg denne til du kommer til en gangvei i tre som slingrer seg slakt oppover. Kodeskiltet er hengt opp på gelenderet oppe ved et par benker ved det første feltet, Kirkely. Her kan du spise nistepakken samtidig som du studerer og leser om de fascinerende helleristningene.

Praktisk info: Turveien opp er godt tilrettelagt for funksjonshemmede og andre hjulbrukere, men er noe bratt med stigning opp til 8 grader. Det er imidlertid håndlister langs hele den tilrettelagte turveien som kan brukes som støtte. Før gangstiene i tre begynner, er det en grusgang som har blitt noe gjengrodd med ujevne gresstuer. Det er ikke tilrettelagt med toalett i området. Ønsker du å se de to andre tilrettelagte feltene, Gråberget og Bukkhammeren, følger du skogsvegen oppover for å ta av til venstre på nye gangstier av tre. Disse turene er lengre og litt mer krevende.

Total price per person

GRATIS

SNØFRI SESONG

Every day

Transfer distance from Vollan Gjestestue to activity

26,5km

In association with

Price per person

GRATIS

STAY AT VOLLAN GJESTESTUE

SINGLE ROOM

From NOK 950,-

DOUBLE- / TWINROM

From NOK 1275,-

SUITE

From NOK 2550,-